Escutcheons

50x5mm Eurotech Escutcheon

  • 39906 SAA Standard Keyway
  • 39907 SAA Oval Cut Out
  • 39908 SAA Euro Profile
39906
 

 

50x10mm Excell Escutcheon

  • 32420 SAA Standard Keyway
  • 32419 SAA Oval Cut Out
  • 32418 SAA Euro Profile

  • 50043 PAA Standard Keyway
  • 50044 PAA Oval Cut Out
  • 50045 PAA Euro Profile
  • 50042 PAA Blank
32418